Ordensregler

Det skal være ro og orden mellom klokken 23.00 – 07.00. Banking og boring og annet arbeid i leilighetene som medfører støy kan utføres på hverdager mellom kl. 09 -21.00. På søn- og helligdager fra klokken 12.00 – 17.00. Gjestebud som kan medføre støy meldes andre beboere i god tid ved å henge opp beskjed på tavle i 1 etasje.

Vedtatt på sameiermøte 25.1. 2016