Dugnad

I de fleste blokker inviteres det gjerne til ryddekveld, og vi utgjør ikke noe unntak fra denne regelen. Det arrangeres fast dugnad to gang i året, normalt i april eller mai og september eller oktober. De som ikke kan delta akkurat denne dagen, tar sin del av jobben når det passer. Etter et par timer avsluttes så dugnaden med sosialt samvær.

Har du spesielle ting som du mener bør gjøres på dugnaden så meld det inn til styret.

 

Vedtatt på sameiermøte 25.1. 2016