Renovasjon

I Lier er det sortering av alt avfall. Dette gjøres i henhold til regional sorteringsguide.

Avfall som ikke passer inn her må leveres på gjenvinningsstasjonen

Det sorteres i følgende kategorier: 

Vi leverer søppelposene våre i konteinere i dette huset. Det er konteinere for matavfall, glass/metall, papir/papp/kartong, plast og restavfall. 

NB! Husk at bæreposer som inneholder papir, glass, metall, osv, tømmes i repektive konteinere og plastposen legges i plastsøppel. Dette gjelder også den ekstra bæreposen mange bruker utenpå posen for matavfall. Ekstra poser til matavfall er plassert i teknisk rom i kjelleren.