Vaktmester

Sameiet Sønderhellene 10 har ingen vaktmester. Det er imidlertid etablert ei dugnadsgruppe som tar seg av enklere tekniske oppdrag i fellesarealene. Hvis du ser noe som bør utbedres så sender du en e-post til vaktmester@sonderhellene10.no. Vi vil da vurdere om vi kan utføre jobben eller om vi må leie inn fagfolk.