Vann

Alt vann til leiligheten passerer dette skapet på badet. Vannmåler for kaldt vann har et blått felt øverst, vannmåleren for varmt vann har et rodt feldt. Hovedkran for varmt og kaldt vannet står sammen med sine respektive målere. I tillegg er det stoppekraner for varmt- og kalt vann i det tekniske rommet i hver etasje.

 

 


 

Det er kun en stoppekran for sprinklersystemet og den er i det tekniske rommet til høyre for heisen i kjelleren.