Vasking av fellesarealer

Vasking av ganger, trapper og heis skjer to ganger pr. måned. Matte på innsiden av inngangsdør og inngang fra garasje skiftes av matteserviceleverandører annen hver uke.